top of page

Quick Die - prototyper i magnesium aluminium zink

Med Quick Die-processen kan vi leverera äkta pressgjutna prototyper och korta serier i magnesium, aluminium och zink inom 4 – 8 veckor. Efter gjutningen kan vi erbjuda CNC-bearbetning av gjutgods som utförs på moderna 5 axliga CNC-maskiner, inklusive mätprotokoll och dokumentation. Det är ett naturligt steg innan man investerar mycket pengar i ett pressgjutningsverktyg  (se pressgjutning)

Engineering Sketch

Varför Quick Die

  • Kort leveranstid; 4-8 veckor efter emottagandet av 3D-modellen är de första utfallsproverna redo att levereras.

  • Möjlighet att gjuta aluminium, magnesium och zink.

  • Toleranser och ytegenskaper är likvärdiga med pressgjutning.

  • Möjligt att utföra komplexa modifieringar och göra anpassningar i det befintliga verktyget.

  • Hög grad av flexibilitet.

stoebning_ani.gif

Beskrivning av Quick Die

Quick Die är baserad på en konventionell pressgjuten process. Men, genom att förenkla verktyget och användning av icke-härdad stål, kan både verktygspris och leveranstid minskas. Med sin relativt låga verktygskostnad och kortare produktionstid, är denna process särskilt lämplig för framställning av funktionella prototyper samt småserieproduktion. 

Illustrationer av några gjuta detaljer i magnesium och aluminium gjutna med Quick Die-metoden

prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium. 

prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium. Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, 

Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum. Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink. 

Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I pressgjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I press gjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I sandgjutning, sand gjutning. Soft tooling, rapid prototyper. prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium.

Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I pressgjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I press gjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I sandgjutning, sand gjutning. Soft tooling, rapid prototyper. 

Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I pressgjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I press gjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I sandgjutning sand gjutning. Soft tooling, rapid prototyper.

magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper  prototyper protptyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper

prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper 

bottom of page