top of page

Quick Cast - prototyper i magnesium aluminium zink

Quick cast är en gipsgjutningsmetod för produktion av prototyper i aluminium, magnesium eller zinkdetaljer med leverans redan efter 5-10 arbetsdagar från det att vi tagit emot 3D-modellen från kunden.

Engineering Sketch

Varför Quick Cast

  • Prototyper kan tillvekas på 5-8 arbetsdagar.

  • Inga verktygskostnader

  • Man behöver inga släpningsvinklar eller delningslinjer

  • Detaljer med komplex geometri kan enkelt produceras

  • Ett stort urval av olika slags material (magnesium, aluminium, zink) och legeringar erbjuds. 

Beskrivning av Quick Cast

En 3D print PMMA-modell printas från kundens 3D-fil. Sedan gjuts PMMA-modellen i en gipsform för att därefter brännas. Därefter gjuts metallen (magnesium, aluminium eller zink) in i gipset. Processen är baserad på fri formteknik och låter konstruktören ha en stor designfrihet. Detaljer med mycket komplex geometri, underskärning och stora variationer i godstjocklek kan tillverkas. Dessutom behöver vi inte ha släpvinklar, radier eller delningslinjer. Denna process är mycket lämplig för produktion av prototyper eftersom det inte behövs några verktygsinvesteringar. 

Illustrationer av några gjuta detaljer i magnesium och aluminium gjutna med Quick Cast gipsgjutning-metoden

prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium, prototyp framtagning magnesium. 

prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium, ​prototyp framtagning aluminium. Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, Prototyper magnesium, 

Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum, Prototyper aluminum. Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink, Prototyper zink. 

Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I pressgjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I press gjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I sandgjutning, sand gjutning. Soft tooling, rapid prototyper. prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium, prototypframtagning magnesium.

Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I pressgjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I press gjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I sandgjutning, sand gjutning. Soft tooling, rapid prototyper. 

Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I pressgjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I press gjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I sandgjutning sand gjutning. Soft tooling, rapid prototyper.

magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper  prototyper protptyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper

prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper 

bottom of page