top of page

Prototyper

Prototyper och små serier i aluminium, magnesium och zink

Vår partner för produktionen av gjutprototyper och små serier i Aluminum, Magnesium och Zink är  Formkon från Danmark som har två tillverkningsmetoder att erbjuda;

Quick Die

Pressgjutning med "soft tooling" för prototyper och små serier i magnesium, aluminium och zink med leverans inom 4-8 veckor.

Quick Cast

Gipsgjutning - för tillverkning av lägre prototypvolymer i magnesium, aluminium och zink med leverans inom 5-10 arbetsdagar.

stoebning_ani.gif
image.png

Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I pressgjutning och gipsgjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I press gjutning och pressgjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I sandgjutning, sand gjutning. Soft tooling, rapid prototyper och gipsgjutning

Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I pressgjutning och gipsgjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I press gjutning och pressgjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I sandgjutning, sand gjutning. Soft tooling, rapid prototyper och gipsgjutning

Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I pressgjutning och gipsgjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I press gjutning och pressgjutning. Produktion av magnesium, aluminium och zink prototyper I sandgjutning, sand gjutning. Soft tooling, rapid prototyper och gipsgjutning

magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium magnesium pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning pressgjutning aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

gipsgjutning gipsgjutning gipsgjutning gipsgjutning gipsgjutning gipsgjutning gupsgjutning gipsgjutning gipsgjutning gipsgjutning gipsgjutning gipsgjutning gipsgjutning gupsgjutning gipsgjutning gipsgjutning gipsgjutningi

soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling, soft tooling

mjuktverktyg, mjuktverktyg, mjuktverktyg, mjuktverktyg, mjuktverktyg, mjuktverktyg, mjuktverktyg, mjuktverktyg, 

bottom of page