Heading 1

Sandgjutning

Som svar på våra kunders begäran att tillhandahålla alternativa tillverkningsmetoder, nämligen sandgjutning, har vi utvecklat relationer med andra europeiska gjuterier. Med vår kompetens inom gjutning har vi granskat och etablerat relationer med gjuterier som kan svara på våra kunders krav på kvalitet och JIT leverans, med en konkurrenskraftig kostnad och hög kvalitet. Vår huvudsakliga partner för sandgjutning är Fonderia SA&Bar från Italien.

Sand Casting

1/1

sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, sandgjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjutning aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, gjuta aluminium, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, sandgtutning lättmetaller, 

Scandinavian Link Components AB, SE-75334 Uppsala, Sweden, +46-70-7352755

©2018 by Scandinavian Link. Components AB